Registratie

Alle gediplomeerde mesologen staan geregistreerd bij het Nederlands Register voor Mesologie (NRM) en de Nederlandse Vereniging voor Mesologie (NVVM).

De Vereniging regelt onder meer het tuchtrecht, de klachtenprocedure en de beroepsethiek. Het Register draagt onder andere zorg voor de controle van de reglementen en de visitatie. De reglementen worden tevens gecontroleerd door externe organisaties, waaronder de Consumentenbond. De Consumentenbond heeft aan de Nederlandse Vereniging voor Mesologie de hoogst haalbare score toegekend (een 10).

Mesologie is een beschermd beroep. Een mesoloog dient volgens strakke richtlijnen praktijk uit te oefenen, zich te houden aan de gedragscode van de beroepsgroep en zich regelmatig bij te laten scholen.

Om dit te kunnen garanderen zijn wij aangesloten bij het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en VBAG (Vereniging ter Bevordering v Alternatieve Geneeswijzen)

    

en daarmee ingeschreven als registertherapeut BZC