Uw privacy

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleggen. Dit is een wettelijke plicht, die ons als therapeut is opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, alsmede gegevens over door uw therapeut uitgevoerde onderzoeken en voorgestelde behandelingen. Tevens worden in het dossier gegevens opgenomen, die voor uw behandeling noodzakelijk zijn.

Uw therapeut doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat zij:
• zorgvuldig met uw persoonlijke en uw medische gegevens omgaat;
• ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
De gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard, zoals wordt vereist in de eerder genoemde wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Als uw behandelend therapeut heeft Brigitte Peeters als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ten aanzien van deze gegevens heeft zij tevens een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden, uitsluitend met uw expliciete goedkeuring:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, uw dossier op uw verzoek wordt overgedragen, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
• Voor het gebruik voor waarneming door een collega Mesoloog, tijdens afwezigheid van uw therapeut. Deze waarnemer(s) vallen eveneens onder het beroepsgeheim en hanteren dezelfde regels ten aanzien van uw privacy;
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
• Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur kan worden opgesteld.
• Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt indien u hulp wilt bij het bestellen van geadviseerde middelen

Voor het mogen verstrekken van medische informatie aan uw huisarts en/of andere behandelaren/therapeuten wordt u apart om toestemming gevraagd. Als uw therapeut vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal zij u hiertoe voorafgaand expliciet om uw toestemming vragen.

PRIVACY in relatie tot uw ZORGNOTA
Op de zorgnota, die u aansluitend aan uw afspraak ontvangt, staan gegevens die door zorgverzekeraars vereist worden, zodat u deze nota bij uw zorgverzekeraar kunt declareren. Deze gegevens omvatten:
• Naam, adres en woonplaats;
• Geboortedatum;
• Datum van de behandeling;
• Factuurnummer;
• Een korte omschrijving van de behandeling; Natuurgeneeskundig consult/ behandeling Mesologie 24008;
• De kosten van het consult.

PRIVACY in relatie tot het op uw verzoek helpen bestellen van geadviseerde middelen
Om uw te kunnen helpen met het bestellen van de geadviseerde middelen is het nodig om enkele gegevens op het recept te zetten. Deze gegevens omvatten:
• Naam, adres en woonplaats, e-mail adres
• Geboortedatum
• Geadviseerde middelen
• In sommige gevallen de heden gebruikte reguliere medicatie ter controle van interacties met de voorgeschreven suppletie

TOELICHTING
Door middel van dit formulier bent u uitdrukkelijk geïnformeerd welke gegevens uw therapeut opslaat in uw cliëntendossier en wat uw therapeut met deze gegevens doet. U ontvangt dit formulier bij het maken van een afspraak.

Verder volgt hieronder nog algemene webinformatie m.b.t. uw gegevens. Bij het bezoeken van deze site zult het m.b.t. uw privacy in acht moeten nemen dat u akkoord gaat met het traceren van adressen ter controle van spam en bij het invullen van contactformulieren zal de door u ingevulde informatie enige tijd worden bewaard. Dit leest u hieronder.

Ons website-adres is: http://mesologiepraktijk-eindhoven.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een reactie hebt achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.