Mesologie

Mesologie is een vorm van geneeskunde waarin de reguliere medische kennis en kennis uit complementaire geneeswijzen zijn geïntegreerd in onderzoek en behandeling van vooral chronische aandoeningen of onbegrepen gezondheidsklachten. Deze functionele geneeskunde is een voor iedereen toegankelijke vorm van geneeskunde.

Het verschaft duidelijkheid in de oorsprong en betekenis van klachten en er worden lichaamsvriendelijke therapieën toegepast. De basis wordt gevormd door een grondige kennis van anatomie, fysiologie, neurologie, pathologie, interne geneeskunde en de integratie van complementaire geneeswijzen. Complementaire geneeswijzen, die een wetenschappelijke basis hebben en waar voortdurend onderzoek naar wordt gedaan. Mesologie is een toegepaste geneeswijze, waarin de reguliere medische kennis van groot belang is voor de samenwerking met de reguliere geneeskunde.

De Mesologie heeft een unieke benaderingswijze, waarin reguliere en complementaire geneeswijzen worden samengebracht. Hierbij worden alle aspecten van het bestaan en het ontstaan van ziekte betrokken. Alle kanten van de patiënt en de uitingen van zijn of haar klachten (lichamelijk, emotioneel, mentaal, e.d.) worden bekeken.

Ieder mens is uniek en het is de taak van de mesoloog om de klachten van de patiënt te
begrijpen en vertalen.

Begrip van samenhang en oorzaak is nodig om de patiënt te motiveren voor het therapievoorstel en de noodzakelijke veranderingen in eet- en leefgewoontes. Transparantie is daarbij een voorwaarde voor een betrouwbare diagnose. Voor de mesoloog ligt de kunst van de diagnostiek erin om alle informatie van de patiënt bij de klacht te betrekken en daarbij het brede spectrum van mogelijkheden tot genezing te benutten.

Het wonderlijke systeem, dat ons lichaam met haar omgeving vormt, voor de patient inzichtelijk maken, ziet de mesoloog als belangrijke taak.

Evenwicht is hierbij een sleutelbegrip. Mesologie streeft naar balans tussen de functies van het lichaam en een evenwichtige respons op z’n omgeving. Elk signaal of elke klacht maakt deel uit van het geheel. De klachten onderdrukken heeft op langere termijn geen zin; er ontstaan nieuwe klachten. De dieper liggende oorzaak is daarmee nog niet gevonden. De behandeling is dan ook gericht op het verschaffen van inzicht in de situatie van de patiënt met behulp van de gegevens uit het onderzoek en de informatie uit de vragenlijst. De patiënt krijgt mogelijkheden aangeboden om
het evenwicht te hervinden. Uitgangspunt daarbij is het zelfgenezend vermogen van het lichaam, dat gestimuleerd en ondersteund kan worden. De mesologie geeft hierbij de voorkeur aan de vriendelijke benadering: die van onze Natuur.

Mesologie vervangt de reguliere geneeskunde niet, maar werkt aanvullend en streeft naar een synthese tussen reguliere en complementaire geneeswijzen, waarin een goede samenwerking met huisartsen, specialisten en andere disciplines in de gezondheidszorg voorop staat.