Werkwijze

Na het maken van afspraak krijgt u een vragenlijst toegestuurd. Daarin wordt onder andere gevraagd naar uw huidige klacht(en), de medische voorgeschiedenis, algemene symptomen, leefgewoonten, etc. De vragenlijst wordt nader met u besproken tijdens het eerste consult.

Hierna volgt het onderzoek, bestaande uit:

– Pols- en tongdiagnose volgens de Traditionele Chinese geneeskunde en de Ayurveda
– Elektro Fysiologische Diagnostiek(EFD): het meten van acupunctuurpunten op handen en voeten.
– Lichamelijk onderzoek (zoals buikorganen, huid en gewrichten).
 

Aan de hand van het totaalbeeld dat uit het onderzoek naar voren komt, worden de middelen uitgezocht en gecontroleerd met de EFD.

De acupunctuurpunten reageren op elke vorm van voeding en medicatie; zo kan met behulp van het EFD apparaat worden getest welk voedingsmiddel evt. stoort en welk middel mogelijk een positieve invloed zal hebben.

De resultaten van het onderzoek worden uitgebreid met u besproken en vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld. Hierin wordt aangegeven welke middelen het meest geschikt zijn, zoals homeopathie, orthomoleculaire middelen, kruiden. Daarnaast wordt er vaak advies gegeven over voeding en leefgewoontes.

Indien nodig kan worden verwezen naar een arts, osteopaat, psycholoog e.a.

Na 4-8 weken vindt er een vervolgafspraak plaats ter controle van de ingezette therapie.