PresentChild

Een geschenk van je kind waar je beiden beter van wordt!

Recent geplaatst artikel in For You magazine 2018: Een cadeautje voor je gezin!

Wanneer er iets aan de hand is met je kind, zijn we geneigd onze inspanningen op het kind te richten. Dat klinkt logisch. Wijze oude mannen zoals soefimeester Inayat Khan en psychoanalyticus Carl Jung zeggen echter – samen met Janita Venema, kindertolk en initiator van de PresentChild methode – dat we eerst naar onszelf moeten kijken. Naar onze blinde vlekken. Maar niemand weet van zichzelf dat ie ze heeft en dus vraagt niemand er naar.

Het gevolg is dat we ons zorgen maken, gefrustreerd of boos raken over gedrag van onze kinderen, terwijl ze ons mogelijk hiermee helpen onze blinde vlekken te zien met de spiegel die ze voorhouden. Voorbeelden zijn: verminderde schoolprestaties en verminderde concentratie, matig groeien, stagnerende ontwikkeling, slecht eten of slapen, snel/regelmatig ziek zijn, ‘moeilijk’ gedrag. En wij maar met hen naar de psycholoog, dokter of speltherapeut. Nogmaals, het lijkt zó logisch om je pijlen op het kind te richten, maar als we kinderen en ouders nou eens vergelijken met een appelboom met appels. Er is iets niet in orde met een appel. Geen weldenkend mens zou het in zijn hoofd halen om de appel te gaan behandelen, natuurlijk gaan we de boom helpen. Misschien met meer mest, water of zonlicht. Als we daar voor zorgen, gaat het ‘als vanzelf’ beter met de appeltjes aan de boom en ook met de boom zelf trouwens. Het is een structurele, langdurige verbetering.

jari sinaasappelboom 29122011_0000De insteek voor een hulpvraag zal echter zelden zijn dat ouders of opvoeders naar zichzelf willen kijken met als bijeffect dat het dan ook beter met hun kind zal gaan, maar ze zullen hulp zoeken voor het probleem van hun kind. En dus komen ze vaak op plekken terecht waar hulpverleners van alles met het kind gaan doen. Dat helpt maar tot zo ver en voor zo lang. Stel dat je het appeltje geïsoleerd van de boom zou kunnen behandelen, dan toch zal het na enige tijd opnieuw terugvallen in oude problemen omdat de boom dezelfde voeding blijft doorgeven.

Stel dat er problemen zijn met je kinderen, hoe kom je dan achter die blinde vlek van jezelf, over de ‘voeding’ die je hen maar ook jezelf onbewust meegeeft in het leven? “Nou het is eigenlijk heel simpel”, zegt Venema: “Als er iets aan de hand is met je kind, kijk je eerst naar jezelf.

Makkelijker gezegd dan gedaan… Want hoe vertaal ik als ouder nu het gedrag van mijn kind naar mijzelf? Ik slaap toch prima? Ik wordt nooit boos; Er is niets mis met mijn  concentratie. De kunst zit hem in de manier van ‘vertalen’. Het gaat hierbij niet om een letterlijke vertaling en daar komt een prachtig aspect van onze taal om de hoek kijken: taal is beeldend, metaforisch en kent vele spreekwoordelijke uitdrukkingen die niet letterlijk genomen hoeven worden. PresentChild gaat vaak niet om een letterlijke vertaling maar om de kracht van het beeld en gevoel achter de woorden. Om dit in te zetten bij jouw verhaal over jouw kind, heb je mogelijk ondersteuning nodig om te kunnen voelen en begrijpen wat hij je nu laat zien.

Ben je nieuwsgierig wat je kind je wil laten zien en moedig genoeg om nu (Present) in deze spiegel te kijken en een prachtig cadeau (Present) in ontvangst te nemen van je oogappeltjes, maak dan een afspraak voor een intakegesprek