Registratie

Alle gediplomeerde mesologen staan geregistreerd bij het Register voor Mesologie (RM) en de Nederlandse Vereniging voor Mesologie (NVVM).

Het RM heeft tot taak de afgestudeerde Mesologen te registreren en het tuchtcollege in te stellen.

Mesologie is een beschermd beroep. Een Mesoloog dient volgens strakke richtlijnen praktijk uit te oefenen, zich te houden aan de gedragscode van de beroepsgroep en zich regelmatig bij te laten scholen.                                            Om dit te kunnen garanderen zijn wij aangesloten bij het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en VBAG (Vereniging ter Bevordering v Alternatieve Geneeswijzen: VBAG )

    

en daarmee ingeschreven als registertherapeut RBZC

Klachtenregeling:

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.

Wanneer de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld  onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie Zorggeschil.

Voor meer informatie kijkt u op de website van de beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html

BTW praktijk: NL001841151B30