Praktijkvoering tijdens de coronacrisis

We leven onze levens momenteel in bijzondere, nog nooit eerder meegemaakte toestanden. Vele emoties worden we ons gewaar; ongeloof, angst, frustratie, onzekerheid, boosheid, maar ook een gevoel van verbinding en eenheid kan bij je ontstaan. Dat we ons allen moeten aanpassen en zo goed als lukt ons leven (al dan niet tijdelijk) dienen te herschikken is duidelijk. Dat deze crisis ook een mogelijkheid vormt om onze levens opnieuw te bezien, onze angsten en andere emoties onder ogen te zien, zal niet iedereen zo voelen. Toch kun je zelf deze keuze maken en er een grote persoonlijke groei door maken.

De praktijk is onder voorwaarden van het RIVM weer geopend en er kunnen afspraken worden ingepland. Daarnaast biedt ik ook de mogelijkheid om via telefoon of per email ondersteuning bij voedingskeuzes, supplementadviezen en andere vragen over gezondheid. Bij adviezen die meer tijd kosten dan 5 minuten, wordt een telefonisch consult gefactureerd, van €15,-. Er dient een afspraak te worden gemaakt via het contactformulier op de site of een bericht op de voicemail.

Wat betreft de coaching vanuit de PresentChild methode, kan zeker wel gebruik worden gemaakt van intakes en vertalingen via mail en per telefoon en (online) coaching en nabespreking hiervan. Hieronder vind je de tekst die ook op mijn facebookpagina staat m.b.t. het kindertolken volgens deze methode.

Daar zitten we dan.., op elkaars lip, overgeleverd aan elkaars nukken en makken, onrust en angsten, frustraties enz. Op facebook en andere bronnen staat het volop beschreven; ouders die overlopen door de 3-dubbele taken die ze moeten bolwerken. Ineens zijn de ‘boodschappen’ van je kinderen wel heel dichtbij! Worden de onderliggende signalen wel heel direct gespiegeld; geen ruis meer op de lijn. Directe toegang tot je onderbewuste…ALS je ervoor kiest om dit keer wel te ‘luisteren’ naar die innerlijke stem dat het gedrag van je kind je misschien wel meer te zeggen heeft dan alleen de boosheid en frustratie die het jou lijkt op te leveren.

NU, hebben we de kans om als ouders te proberen inzicht te krijgen in de onderbewuste groeilagen die onze kinderen ons rauw aanrijken. Net zoals we NU de kans hebben deze wereldse, collectieve gebeurtenis aan te grijpen als een grotere boodschap tot ons ALLEN!

Voor sommigen is de boodschap al helder, alleen nu het handelen erna nog…voor sommigen zal het nog lange tijd duren, of zullen er nog meer zulke wereldschokkende gebeurtenissen nodig zijn om ‘In te Zien.

Voor sommige ouders is het inmiddels helder dat het gedrag van je naasten in grote verbintenis staat met je eigen pijnlichaam, je patronen en je groeimogelijkheden. Maar voor velen is het heel lastig om zo dichtbij te kunnen kijken…, om te voelen dat hier wijze lessen voor jezelf te leren zijn. Het is allemaal oke, ieder op z’n eigen tempo, maar je kind zal niet stoppen totdat het je duidelijk wordt.

Kun je wel wat hulp gebruiken om ‘vertaling’ te krijgen van deze blinde vlekken, onderbewuste lagen en groeimogelijkheden? Weet dat er mogelijkheden zijn, bijv. met behulp van een ‘kindertolk’ en de methode PresentChild. Dit bied je de mogelijkheden om weer ruimte en meer rust te creeeren in jezelf en in je gezin. Vooral in deze tijd, van potentie tot groei, maar ook van heel dichtbij zijn met je dierbaren, die niet voor niets in jou nabijheid verkeren. DIT is je kans om uit de frustratie en verlamming te komen en de situatie aan te grijpen om verder te groeien als persoon, als gezin, als samenleving, als wereldbevolking.

Een kindertolktraject vindt normaal gesproken plaats in de praktijk, waarbij een uitgebreide intake de eerste ontmoeting vormt tussen ons. Daarna zal ik vertalen en bespreken we deze vertaling in een tweede consult, met evt. een vervolg van coaching indien nodig.

In deze tijd is fysieke ontmoeting misschien niet de meest aangewezen manier en zeker ook niet de enige mogelijkheid om kennis te maken en te leren van een PresentChild vertaling.

Ik bied je de mogelijkheid om via mail een kort traject aan te gaan, waarbij ik aan de hand van een aantal vragen je zal leiden door een korte intake omtrent ‘de uitdaging’ in je gezin. Daarna zal ik zelf de vertaling maken en deze aan je teruggeven. Ik zal je na het insturen van deze vertaling bellen om samen e.e.a. door te nemen te onderzoeken of het resoneert in jou; of je hiermee wellicht een glimp van je blinde vlek (groeipotentie) krijgt te zien. Dit verkorte traject kan ik nu aanbieden voor €50,- (normaal zijn de kosten €140,- voor intake, vertaling en teruggeefgesprek)

Hoewel het woord voor velen inmiddels een negatieve lading heeft betekent Corona: omringing, rand, verbinding van licht, lichtkring